Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 258/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19-10-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodnicząca Komisji - Lidia Sosnowska (Zastępca Burmistrza Łasku)
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Beata Kowalska (Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Anna Dobroszek (Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Sekretarz komisji - Wioletta Adamczyk (Inspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku)

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej".
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 2582022 Burmistrza Łasku z dnia 19-10-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (164,87KB)