Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Urząd Miejski w Łasku (lask.pl)
 

Wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami

DOCXDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (54,87KB)
PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (122,16KB)
PDFPełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.pdf (61,79KB)

 


Deklarację za gospodarowanie odpadami można również wypełnić i złożyć online za pomocą portalu Przyjazne Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ONLINE

  • Kreator pomoże Ci przygotować druk DOK-1 poprowadzi Cię krok po kroku.
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi.
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 5 minut.

Przygotuj i złóż Deklarację DOK-1

Harmonogram odbioru odpadów z miasta i gminy Łask w roku 2024

XLSXHarmonogram odbioru odpadów 2024.xlsx (715,91KB)
XLSXHarmonogram odbioru odpadów - zabudowa rodzinna 2024.xlsx (17,50KB)

Informacja w sprawie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z § 1 Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały następujące terminy i częstotliwości wnoszenia opłaty każdego roku:

  • za miesiące styczeń, luty i marzec do 31 marca danego roku;
  • za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku;
  • za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września danego roku;
  • za miesiące październik, listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wszelkie informacje w sprawach dotyczących opłat oraz wywozu odpadów komunalnych, można uzyskać pod nr telefonu: 43 676 83 04 lub 43 676 83 05.

Wszystkie wpłaty na konto gminy Łask dokonywane w formie gotówkowej w Banku PEKAO S.A. są zwolnione z opłat.
 

Rejestry 

 

Pozostałe informacje


Ulotki informacyjne


Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łask


Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Łask

 

Informacje

 

 


Uchwały Rady Miejskiej w Łasku dotyczące Gospodarki Odpadami