Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 252/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-10-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 250/2022 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, poz. 1812, poz. 1933) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 250/2022 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Przewodnicząca Komisji - Lidia Sosnowska (Zastępca Burmistrza Łasku)
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Beata Kowalska (Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3.Członek Komisji - Anna Dobroszek (Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Członek Komisji - Ewa Krysiak-Miksa (Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa)
5. Sekretarz komisji - Wioletta Adamczyk (Inspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku)."

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 2522022 Burmistrza Łasku z dnia 14-10-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2502022 Burmistrza Łasku z.pdf (167,47KB)