Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 259/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-10-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę:

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846/ Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie poł. w Łasku przy ul. Kazimierza Puławskiego, ul. Marii Curie Skłodowskiej (obręb 20), Placu 11 Listopada (obręb 14) w Wiewiórczynie oraz w dzierżawę poł. w Teodorach.
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w §1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 25.10.2022r. do 15.11.2022r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2592022 Burmistrza Łasku z dnia 21-10-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w.pdf (304,90KB)

DOCXZałącznik nr 1 2592022.docx (9,39KB)