Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/631/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457, 1855) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XLII/553/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2022 roku".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6312022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.pdf (159,52KB)