Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/635/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Łask do zasobów dróg gminnych dróg serwisowych znajdujących się w pasie drogi ekspresowej S8

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Łasku wyraża wolę przejęcia do zasobów dróg gminnych dróg dojazdowych znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8, których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi.
§ 2. Przebieg dróg, o których mowa w § 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6352022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Łask do zasobów dróg gminnych dróg serwisowych znajdujących się w.pdf (898,12KB)

DOCXZałącznik nr 1 L6352022.docx (820,04KB)