Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/636/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość, położoną w Łasku w obrębie 5, przy ul. Swojskiej, oznaczoną jako działka nr 256 o pow. 1294 m 2 . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6362022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w.pdf (156,61KB)