Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/637/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie wykupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wykupić nieruchomości gruntowe, w tym jedną zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położone w Łasku przy ul. Widawskiej 3, w obrębie 19, oznaczone numerami działek:
1) 250/1 o powierzchni 232 m 2 ; 2) 249 o powierzchni 983 m 2 (zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym).
§ 2. Wykupu dokonać ze środków przeznaczonych na ten cel w wydatkach budżetu gminy w 2023 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6372022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie wykupu nieruchomości.pdf (157,21KB)