Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/640/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Anielin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się pozytywnie wniosek sołectwa Anielin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023 na zakup kruszywa do utwardzenia drogi nr 103167E Anielin - Wronowice na odcinku ok. 280 m oraz na pokrycie kosztów animatora i wizażysty podczas imprezy mikołajkowej dla mieszkańców Anielina i montaż oświetlenia ulicznego w ilości 5 lamp na słupach istniejących przy zamieszkałych posesjach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6402022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Anielin o.pdf (157,22KB)