Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i ust. 1-4 Regulaminu przyznawania medalu okolicznościowego „Zasłużony dla miasta Łask”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/16/90 Rady Miasta i Gminy w Łasku z dnia 12 czerwca 1990 roku w sprawie regulaminu przyznawania medalu okolicznościowego „Zasłużony dla miasta Łask”, zmienionego uchwałą Nr XXI/251/2000 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 listopada 2000 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się medal okolicznościowy „Zasłużony dla miasta Łask” Ochotniczej Straży Pożarnej w Sięganowie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask".pdf (95,82KB)