Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/644/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łasku z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDFUchwała Nr L 644 2022 Rady Miejskiej w Łasku.pdf (68,50KB)