Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą

Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą (07.07.2010)

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/386/05 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/386/05 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą (12.05.2010)

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą

PDF  Uchwała Nr L/526/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask (105,32KB)

PDF    Uchwała Nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą (Dz. U. W. Ł. Nr 346, poz. 3059 z dnia 4 grudnia 2010 r.) (467,92KB)

JPEG    Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. (238,70KB)

PDF    Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. (68,54KB)

PDF    Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/527/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. (76,40KB)

Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję niniejszym, że w dniu 15 września 2010 r. Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę Nr L/527/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą