Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn (teren mieszkaniowy)

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDF  Uchwała Nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask (64,00KB)

PDF    Uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn (Dz. U. W. Ł. poz. 1716 z dnia 31 maja 2012 r.)w miejscowości Gorczyn, gmina Łask (11,99MB)

PDF    Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 kwietnia 2012 r. (2,06MB)

Obwieszczenie Burmistrza Łask zgodne z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dotyczące podjęcia w dniu 25 kwietnia 2012 r. przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr XXIV/234/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gorczyn