Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 267/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-11-2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do przeprowadzania wywiadów środowiskowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 w związku z art. 24 ust. 22 ustawy z dnia 15września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) oraz art. 3 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 15 b ustawy o dodatku węglowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1967, poz. 2236 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam – na wniosek Kierownika – pracownice Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku - Panią Anitę Dylik i Panią Małgorzatę Śliwakowską do:
1) przeprowadzania wywiadów środowiskowych w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych (art. 24 ust. 22 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw);
2) przeprowadzania wywiadów środowiskowych w zakresie wypłaty dodatku węglowego (art. 2 ust. 15 b ustawy o dodatku węglowym).

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 ważne jest do jego odwołania, przy czym wygasa z chwilą ustania stosunku pracy upoważnionych pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2672022 Burmistrza Łasku z dnia 04-11-2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (160,29KB)