Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.11.2022r.- Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

DOCIdentyfikator postępowania (39,50KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu (142,31KB)
DOCXSpecyfikacja warunków zamówienia (126,37KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy (70,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (38,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (42,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - Wzór umowy (344,50KB)
ZIPZałącznik nr 5 Dokumentacja projektowa cz. 1 (46,09MB)
ZIPZałącznik nr 5 Dokumentacja projektowa cz. 2 (22,93MB)
ZIPZałącznik nr 6 STWiORB (1,87MB)
ZIPZałącznik nr 7 Przedmiary robót (902,83KB)
DOCZałącznik nr 8 – Wzór oświadczenia wykonawców (44,50KB)
DOCZałącznik nr 9 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (41,50KB)
DOCX  Przedłużenie terminu składania ofert. (25,31KB)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (36,70KB)

PDF  Zapytanie 1 z 15.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 22.11.2022 r. (336,38KB)
PDF  Zapytanie 2 z 15.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 22.11.2022 r. (901,64KB)
PDF  Zapytanie 3 z 15.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 22.11.2022 r. (319,97KB)
PDF  Zapytanie 4 z 15.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 22.11.2022 r. (270,24KB)
PDF  Zapytanie 5 z 16.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 22.11.2022 r. (417,06KB)
PDF  Zapytanie 6 z 16.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 22.11.2022 r. (200,93KB)
PDF  Zapytanie 8 z 17.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 22.11.2022 r. (662,07KB)
PDF  Zapytanie 8 z 17.11.2022 r. - załącznik do wyjaśnień z 22.11.2022 r. (867,54KB)

PDF  Zmiana SWZ z 22.11.2022 r. (235,88KB)

PDF  Sprostowanie odpowiedzi na zapytanie nr 8 (231,96KB)
PDF  Załącznik do sprostowania odpowiedzi na zapytanie nr 8 (113,50KB)

PDF  Zapytanie 7 z 16.11.2022 t. wraz z wyjaśnieniami z 23.11.2022 r. (1,18MB)
7Z  Zapytanie 7 z 16.11.2022 r. - załączniki do wyjaśnień z 23.11.2022 r. (1,32MB)

PDF  Zapytanie 9 z 21.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 23.11.2022 r. (197,95KB)
7Z  Zapytanie 9 z 21.11.2022 r. - załączniki do wyjaśnień z 23.11.2022 r. (1,03MB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (212,42KB)

Informacja z otwarcia ofert:

DOCX  Informacja z otwarcia ofert z 28.11.2022 r. (25,92KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDF  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 29.11.2022 r. (219,09KB)