Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 288/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-11-2022 w sprawie ogłoszenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w kamienicy na Placu 11 Listopada 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych.

Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z 2022 r. poz. 1846/, Zarządzenia nr 117/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

§ 1. Ogłaszam III przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (Galeria nr 1- pow. 29,92m 2 ) w Kamienicy na Placu 11 Listopada 1, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych. Nieruchomość stanowi przedmiot własności Gminy Łask uregulowany w Księdze Wieczystej SR1L/00058233/1. § 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask.
§ 3. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2882022 Burmistrza Łasku z dnia 21-11-2022 w sprawie ogłoszenia III.pdf (241,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 2882022.docx (8,13KB)