Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 287/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-11-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 1762 ze zmianami) Burmistrz Łasku zarządza:

§ 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego o specjalności: nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w szkole, uczący języka niemieckiego i prowadzący zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie – zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1. Przewodniczący Komisji-przedstawiciel organu prowadzącego- Jadwiga Kurkowska
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Elwira Królewicz
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie – Monika Dąbrowska
4. Ekspert z listy MEN - Mariola Barańska
5. Ekspert z listy MEN - Krystyna Juźwicka

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 1762 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2200).
§ 3. Komisja podejmuje działania z chwilą powołania do czasu zakończenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2872022 Burmistrza Łasku z dnia 21-11-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o.pdf (163,61KB)