Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 290/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-11-2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 3. Traci moc Zarządzenie NR 39/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2902022 Burmistrza Łasku z dnia 22-11-2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości.pdf (347,82KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 2902022.docx (24,39KB)

DOCXZałącznik nr 1 2902022.docx (8,78KB)