Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 280/2022 Burmistrza Łasku z dnia 18-11-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079,1561) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku przy ul. Jana Pawła II 6b środki trwałe o warości 390 188,89 zł.

Nazwa Wartość
Wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego 3-ch klatek schodowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku przy ul. Jana Pawła II 6b 390 188,89 zł
RAZEM 390 188,89 zł

 

 

§ 2. Przekazanie środków trwałych zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 2802022 Burmistrza Łasku z dnia 18-11-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Przedszkola Publicznego nr 1.pdf (162,64KB)