Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 284/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21-11-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lutomierskiej 10A, 98-100 Łask pozostałe środki trwałe podlegające ewidencji wartościowej i ilościowej o wartości 5 280,00 zł stanowiące majątek Gminy Łask.

Nazwa Wartość
Projektor Epson EB-992F z wyposażeniem(uchwyt na projektor UP 42-65 oraz kabel HDMI 10m) 5 280,00 zł
RAZEM 5 280,00 zł


§ 2. Przekazanie pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 2842022 Burmistrza Łasku z dnia 21-11-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i.pdf (165,55KB)