Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 292/2022 Burmistrza Łasku z dnia 24-11-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.583, 1005, 1079, 1561), w związku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U z 2022 r., poz. 2127) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
§ 2. Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia, przy czym może zostać w każdym czasie zmienione lub uchylone.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2922022 Burmistrza Łasku z dnia 24-11-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (158,75KB)