Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 275 Burmistrza Łasku z dnia 16-11-2022 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki-Danuty Siedzikówny w Łasku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę w wysokości 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych) za rezerwację jednego oznaczonego stanowiska handlowego wraz ze stołem na targowisku ,,Witaminka” przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
§ 2. Ustala się miesięczną stawkę w wysokości 27,00 zł (dwadzieścia siedem złotych) za rezerwację jednego oznaczonego stanowiska handlowego wraz ze stołem na targowisku ,,Witaminka” przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku w okresie od 1 listopada do 31 marca.
§ 3. Ustala się miesięczną stawkę w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za rezerwację jednego oznaczonego stanowiska handlowego bez stołu na targowisku ,,Witaminka” przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.
§ 4. Ustala się miesięczną stawkę w wysokości 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych ) za rezerwację jednego oznaczonego stanowiska handlowego na targowisku przy ulicy Inki-Danuty Siedzikówny w Łasku.
§ 5. Do pobierania opłaty określonej w § 1, 2, 3,4 upoważnieni są inkasenci opłaty targowej.
§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 288 Burmistrza Łasku z dnia 13 grudnia 2018 roku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek