Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/656/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079, 2280) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie przez Dyrektora Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku na okres kolejnych 3 lat: 1) lokalu o pow. 55,5 m 2 , znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, poł. we Wrzeszczewicach Skrejnia 15A, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny; 2) lokalu o pow. 44 m 2 , znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, poł. we Wrzeszczewicach Skrejnia 15A, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny. 2. Przedmiotowe umowy najmu zawarte będą na rzecz dotychczasowych najemców.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6562022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.pdf (160,64KB)