Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/657/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) po uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się statut Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6572022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej.pdf (385,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 LI6572022.docx (19,15KB)