Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 266/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-10-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730)

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 2. Ustalenie planu następuje w zakresie dochodów i wydatków.
§ 2. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota
010 01043 6370 2022 1 125 203,26zł
801 80101 2180 2022 250 933,23 zł
851 85195 2180 2022 260,00 zł
853 85395 2180 2022 16 258 800,00 zł
RAZEM   17 635 196,49 zł

 

§ 3. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

 

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota
010 01043 6370 2022-2023 1 125 203,26
801 80101 4210 2022 86 443,30 zł
801 80101 4240 2022 164 489,93 zł
851 85195 4300 2022 260,00 zł
853 85395 3110 2022 15 790 000,00
853 85395 4010 2022 198 800,00
853 85395 4110 2022 40 000,00
853 85395 4120 2022 3 000,00
853 85395 4170 2022 20 000,00
853 85395 4210 2022 28 000,00
853 85395 4300 2022 27 000,00
853 85395 4430 2022 150 000,00
853 85395 4700 2022 2 000,00
RAZEM   17 635 196,49 zł

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na 2022 rok zmienione Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 124/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 235/2022 r. Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2022 r.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 2662022 Burmistrza Łasku z dnia 31-10-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z.pdf (215,83KB)