Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 281/2022 Burmistrza Łasku z dnia 18-11-2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964)

§ 1. Przekazuję gminnym jednostkom organizacyjnym informacje o wstępnych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na rok 2022, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 17, celem opracowania projektów planów finansowych.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2812022 Burmistrza Łasku z dnia 18-11-2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o.pdf (5,54MB)

DOCXZałącznik nr 0 2812022.docx (373,06KB)

DOCXZałącznik nr 1 2812022.docx (154,92KB)

DOCXZałącznik nr 1 2812022.docx (332,56KB)

DOCXZałącznik nr 2 2812022.docx (282,35KB)

DOCXZałącznik nr 2 2812022.docx (416,37KB)

DOCXZałącznik nr 3 2812022.docx (294,12KB)

DOCXZałącznik nr 3 2812022.docx (133,75KB)

DOCXZałącznik nr 4 2812022.docx (327,34KB)

DOCXZałącznik nr 4 2812022.docx (506,17KB)

DOCXZałącznik nr 5 2812022.docx (116,31KB)

DOCXZałącznik nr 5 2812022.docx (214,12KB)

DOCXZałącznik nr 6 2812022.docx (13,02KB)

DOCXZałącznik nr 6 2812022.docx (198,74KB)

DOCXZałącznik nr 7 2812022.docx (8,21KB)

DOCXZałącznik nr 7 2812022.docx (242,01KB)

DOCXZałącznik nr 8 2812022.docx (200,92KB)

DOCXZałącznik nr 9 2812022.docx (214,31KB)