Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 295/52022 Burmistrza Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz § 16 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Łask na rok 2022 w zakresie zadań własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł i przeznaczeniu na zwiększenie wydatków w dziale:
1) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 50.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia, Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 165/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 168/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 194/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 198/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 229/2022 z dnia 15 września 2022 r., Nr 245/2022 z dnia 30 września 2022 r, Nr 255/2022 z dnia 14 października 2022r., Nr 263/2022 z dnia 31 października, Nr 276/2022 z dnia 16 listopada 2022 r., Nr 282/2022 z dnia 18 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/582/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/608/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/625/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 października 2022 r. oraz Uchwałą Nr L/628/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2022r., Uchwałą Nr LI/647/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1 niniejszego zarządzenia:

1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 29552022 Burmistrza Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian w.pdf (501,46KB)

DOCXUzasadnienie 29552022.docx (6,05KB)

DOCXZałącznik nr 1 29552022.docx (7,46KB)