Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 297/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 33, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 222, art. 249 ust.3 art. 257 pkt.3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz §16 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022

§ 1. Uwzględniając Uchwałę Nr LI/647/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uwzględniając Zarządzenie Nr 295/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań własnych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uwzględniając Zarządzenie Nr 296/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2022 w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2972022 Burmistrza Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (1,55MB)

DOCXZałącznik nr 1 2972022.docx (14,94KB)

DOCXZałącznik nr 2 2972022.docx (7,52KB)

DOCXZałącznik nr 3 2972022.docx (9,48KB)

DOCXZałącznik nr 4 2972022.docx (9,36KB)