Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 305/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-12-2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz § 1 ust 2 Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łasku stanowiącego załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łasku, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Ochrony Środwiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Łasku w następującym składzie:
1) Beata Mielczarek - Przewodnicząca Komisji
2) Wioletta Rabenda - Członek Komisji
3) Małgorzata Gawlikowska - Członek Komisji
3) Agnieszka Tyluś - Członek Komisji.

§ 2. Zakres prac Komisji określa załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3052022 Burmistrza Łasku z dnia 12-12-2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w.pdf (163,92KB)