Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 311/2022 Burmistrza Łasku z dnia 16-12-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 33 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 418 o pow. 4787 m2, poł. w Łasku, obręb 14 będącej w użytkowaniu wieczystym Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nieruchomość przeznaczona jest pod drogę (ul. Spółdzielcza).
§ 2. Rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego następuje nieodpłatnie.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3112022 Burmistrza Łasku z dnia 16-12-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego.pdf (156,48KB)