Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 313/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19-12-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 302/2022 Burmistrza Łasku z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, poz. 1812, poz. 1933, poz. 2185) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 302/2022 Burmistrza Łasku z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Przewodnicząca Komisji - Julita Skurpel (Naczelnik Wydziału Ogólno - Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Łasku)
2.Członek Komisji - Agnieszka Tyluś (Inspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Sekretarz komisji - Wioletta Adamczyk (Inspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku)."

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 3132022 Burmistrza Łasku z dnia 19-12-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3022022 Burmistrza Łasku z.pdf (162,48KB)