Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2023 rok

PDF  Pismo przewodnie do Uchwały I/157/2022 (128,73KB)
PDF  Uchwała Nr I/157/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Łask (106,91KB)
PDF  Pismo przewodnie do Uchwały I/158/2022 (128,44KB)
PDF  Uchwała Nr I/158/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Łask na 2023 rok (86,88KB)
PDF  Uchwała Nr I/21/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Łask (105,46KB)
PDF  Pismo przewodnie do Uchwały Nr I/124/2023 (124,08KB)
PDF  Uchwała Nr I/124/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łask pożyczki długoterminowej (65,38KB)
PDF  Pismo przewodnie do Uchwały Nr I/125/2023 (123,84KB)
PDF  Uchwała Nr I/125/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Łask pożyczki długoterminowej (67,19KB)