Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 314/2022 Burmistrza Łasku z dnia 20-12-2022 w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1834), § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502 ze zmianami) na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam terminy dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2022/2023 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowychz oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Łask.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3142022 Burmistrza Łasku z dnia 20-12-2022 w sprawie ustalenia terminów dyżurów i.pdf (311,20KB)

DOCXZałącznik nr 1 3142022.docx (7,17KB)