Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 319/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2022 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Centrum Sportui Rekreacji w Łasku.

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/443/06 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do ustalania wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość opłat za korzystanie z pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2:
1) Cena biletu wstępu na basen od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00 wynosi 10,00 zł;
2) Cena biletu wstępu na basen od poniedziałku do piątku w godz. 16.00–21.00 oraz w soboty i niedziele wynosi:
a) bilet normalny – 12,00 zł;

b) bilet ulgowy – 10,00 zł.


3) Cena biletu instruktorskiego wynosi 23,00 zł.
4) Cena biletu wstępu na basen od poniedziałku do piątku w godz. 7.00– 15.00 dla:
a) członków Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczących w zorganizowanych zajęciach na basenie;

b) osób niepełnosprawnych po okazaniu legitymacji wynosi 7,00 zł za 1 osobę.


5) Cena karnetu – 6 wejść (ważny 3 miesiące od daty zakupu):
a) karnet normalny – 60,00 zł;

b) karnet ulgowy – 50,00 zł.


6) Cena karnetu – 12 wejść (ważny 6 miesięcy od daty zakupu):
a) karnet normalny – 120,00 zł;

b) karnet ulgowy – 100,00 zł.


7) Cena karnetu instruktorskiego (12 wejść) – 230,00 zł (ważny 12 miesięcy od daty zakupu).
8) Cena jednorazowego wynajęcia całego basenu wynosi 255,00 zł.
9) Cena jednorazowego wynajęcia połowy basenu wynosi 135,00 zł.
10) Cena jednorazowego wynajęcia całego basenu dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki pływania i innych form rekreacji wynosi 315,00 zł.
11) Cena jednorazowego wynajęcia połowy basenu dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki pływania i innych form rekreacji wynosi 165,00 zł.

§ 2. Z biletu ulgowego korzystać mogą dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści po okazaniu stosownych legitymacji.
§ 3. Bilet i karnet instruktorski uprawnia instruktora nauki pływania do prowadzenia prywatnej nauki pływania maksymalnie z trzema osobami, które dokonały zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem.
§ 4. Opłata za wstęp na basen dla dzieci i młodzieży uprawiających pływanie w klubach sportowych działających na terenie Gminy Łask oraz dla dzieci i młodzieży uczęszczających na statutowe zajęcia Łaskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wynosi 4,00 zł.
§ 5. Wstęp na basen dla uczniów w ramach lekcji wychowania fizycznego organizowanych przez szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask oraz dla uczniów niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gminy jest bezpłatny.
§ 6. 1. Wstęp na basen jest bezpłatny dla: 1) osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku;
2) osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku.

2. Osoby wymienione w § 6 ust. 1 pkt. 1, 2 mogą korzystać z pływalni bezpłatnie jeden raz w tygodniu.
3. Bezpłatnie z pływalni korzystają weterani i weterani poszkodowani.
4. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w §6 ust. 3 , jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

§ 7. Podane ceny są cenami brutto.
§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 194/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23 sierpnia 2021 r.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3192022 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2022 w sprawie ustalenia wysokości cen i.pdf (181,27KB)