Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29.12.2022 r. Budowa trzech linii oświetlenia ulicznego: w Okupie Wielkim ul. Sieradzka, w Okupie Małym ul. Rzeczna, w Ostrowie Etap 1a, ul. Babiego Lata i ul. Żywiczna, realizowanych w ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask”

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (45,00KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (182,71KB)
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia (128,42KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (81,50KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (43,50KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (49,50KB)
DOCX  Załącznik 4.1. Wzór umowy - część I. (76,30KB)
DOCX  Załącznik 4.2. Wzór umowy - część II. (89,04KB)
DOCX  Załącznik 4.3. Wzór umowy - część III. (79,46KB)
7Z  Załącznik 5.1. Dokumentacja projektowa - część I. (10,10MB)
7Z  Załącznik 5.2. Dokumentacja projektowa - część II. (8,20MB)
7Z  Załącznik 5.3. Dokumentacja projektowa - część III. (15,83MB)
PDF  Załącznik 6.1. STWiORB - część I. (348,85KB)
PDF  Załącznik 6.2. STWiORB - część II. (162,56KB)
PDF  Załącznik 6.3. STWiORB - część III. (699,24KB)
PDF  Załącznik 7.1. Przedmiar - część I. (49,98KB)
PDF  Załącznik 7.2. Przedmiar - część II. (23,52KB)
PDF  Załącznik 7.3. Przedmiar - część III. (74,34KB)
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (45,50KB)
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania (47,50KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (371,39KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 13.01.2023 r. (778,20KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.01.2023 r. (1,07MB)