Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 315/2022 Burmistrza Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 5A, 98-100 Łask środki trwałe podlegające ewidencji wartościowej o łącznej wartości 285 500,00 zł stanowiące majątek Gminy Łask zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przekazanie środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej zostanie udokumentowane protokołem przekazania - odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3152022 Burmistrza Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Centrum Sportu i.pdf (241,30KB)

DOCXZałącznik nr 1 3152022.docx (6,70KB)