Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 4, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b i 2d, art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z niezbędnymi urządzeniami z jednoczesnym zbyciem własności ułamkowej części gruntu niezbędnego do korzystania z nieruchomości, znajdujące się w komunalnych budynkach wielomieszkaniowych, położonych w Łasku przy: 1) ul. 1 Maja 1 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 258/2 o powierzchni 498 m 2 ; 2) ul. 1 Maja 3 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 259/2 o powierzchni 505 m 2 ; 3) ul. 1 Maja 5 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 260/2 o powierzchni 476 m 2 ; 4) ul. 1 Maja 7 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 261/3 o powierzchni 441 m 2 ; 5) ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 49/7 o powierzchni 634 m 2 ; 6) ul. Jana Pawła II 12 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 49/8 o powierzchni 629 m 2 ; 7) ul. Jana Pawła II 16 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 202/4 o powierzchni 373 m 2 ; 8) ul. Polnej 17 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 202/1 o powierzchni 368 m 2 ; 9) ul. Polnej 19 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 202/2 o powierzchni 374 m 2 ; 10) ul. Gabriela Narutowicza 30 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 258/3 o powierzchni 470 m 2 ; 11) ul. Południowej 3 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 202/3 o powierzchni 348 m 2 ; 12) ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 47/5 o powierzchni 445 m 2 ; 13) ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 47/4 o powierzchni 448 m 2 ; 14) ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 47/3 o powierzchni 452 m 2 ; 15) ul. Polnej 11 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 47/1 o powierzchni 951 m 2 ; 16) w Woli Łaskiej os. „Teodory” bloki nr 1, 2, 3, i 4 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 151/5 o powierzchni 11.000 m 2 ; 17) ul. Prostokątnej 1 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 263/4 o powierzchni 1.671 m 2 ; 18) ul. Kościelnej 2 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 154/1 o powierzchni 297 m 2 ; 19) ul. Toruńskiej 2 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 28 o powierzchni 1448 m 2 ; 20) ul. Jana Pawła II 5 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 89/11 o powierzchni 927 m 2 ; 21) ul. Dębowej 6 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 122/1 o powierzchni 2.307 m 2 ; 22) ul. Spacerowej 10 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 244/1 o powierzchni 1.406 m 2 ; 23) ul. Gabriela Narutowicza 32 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 264/1 o powierzchni 1.938 m 2 ; 24) w Wiewiórczynie przy ul. Szkolnej 11, oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 209/1 o powierzchni 2.121m 2 . § 2. Sprzedaż lokali i gruntu następuje poza przetargiem, na rzecz i wniosek dotychczasowych najemców. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu.pdf (102,97KB)