Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/664/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Łask, które nie wygasają z upływem 2022 roku, oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LII6642022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 w.pdf (346,81KB)

DOCXZałącznik nr 1 LII6642022.docx (7,02KB)

DOCXZałącznik nr 2 LII6642022.docx (7,30KB)