Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/668/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2023 rok dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 w wysokości 54 zł za 1 godzinę jego funkcjonowania.
§ 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Lutomierskiej 2 będzie dostępny wyłącznie dla mieszkańców gminy Łask w następujących dniach: wtorek i czwartek od godz. 11:00 do 19:00, pierwsza i trzecia sobota miesiąca od godz. 9:00 do godz.13:00.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LII6682022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w.pdf (164,18KB)