Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LII/674/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na garaż nr 4 o powierzchni 15,39 m², położony w Łasku przy ul. Wojska Polskiego 27, nr ewidencyjny gruntu 64 obręb 6, na okres kolejnych trzech lat.
§ 2. Wyraża sie zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy najmu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LII6742022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (156,53KB)