Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie wykupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wykupuje się nieruchomości położone w Woli Łaskiej, z przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D, oznaczone numerami działek: 1) 230/5 o pow. 225 m 2 ; 2) 230/9 o pow. 225 m 2 ; 3) 230/13 o pow. 228 m 2 ; 4) 231/7 o pow. 226 m 2 ; 5) 231/10 o pow. 226 m 2 ; 6) 231/13 o pow. 231 m 2 ; 7) 232/9 o pow. 300 m 2 ; 8) 232/12 o pow. 311 m 2 ; 9) 232/15 o pow. 324 m 2 ; 10) 233/5 o pow. 231 m 2 ; 11) 233/12 o pow. 235 m 2 ; 12) 233/15 o pow. 240 m 2 ; 13) 234/5 o pow. 126 m 2 ; 14) 234/12 o pow. 157 m 2 ; 15) 234/15 o pow. 188 m 2 . § 2. Wykupu dokonać ze środków przeznaczonych na ten cel w wydatkach budżetu gminy w 2019 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie wykupu nieruchomości.pdf (94,87KB)