Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02-01-2023 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2023 roku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 2 stycznia 2023 roku .
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 3. Zarządzenie podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 32023 Burmistrza Łasku z dnia 02-01-2023 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (159,27KB)