Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02-01-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.583, 1005, 1079, 1561), w związku z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 2687) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.
§ 2. Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia, przy czym może zostać w każdym czasie zmienione lub uchylone.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 42023 Burmistrza Łasku z dnia 02-01-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (160,63KB)