Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02-01-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 267/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do przeprowadzania wywiadów środowiskowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 w związku z art. 24 ust. 22 ustawy z dnia 15września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) oraz art. 3 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 15 b ustawy o dodatku węglowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1967, poz. 2236 ) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 267/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku § 1 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 1.
Upoważniam – na wniosek Kierownika – następujące pracownice Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku: 1) Joannę Adamiak,
2) Anitę Dylik,
3) Bogumiłę Gajdę,
4) Aleksandrę Jakubczak,
5) Ewelinę Karpińską,
6) Joannę Klimczak
7) Magdalenę Maciejewską,
8) Grażynę Sałagacką,
9) Katarzynę Szymczak-Szewczyk,
10) Małgorzatę Śliwakowską,
11) Jolantę Wolniak
do:

a) przeprowadzania wywiadów środowiskowych w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych (art. 24 ust. 22 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw);


b) przeprowadzania wywiadów środowiskowych w zakresie wypłaty dodatku węglowego (art. 2 ust. 15 b ustawy o dodatku węglowym)§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 62023 Burmistrza Łasku z dnia 02-01-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (168,91KB)