Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 322/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na modernizację sali gimnastycznej i zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej w Okupie Małym

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej w Okupie Małym, ul. Akacjowa 4, 98-100 Łask, nakłady na modernizację:

Nazwa Wartość
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej w Okupie Małym, ul. Akacjowa 4, 98-100 Łask 712 707,36 zł
Razem 712 707,36 zł

 

 

§ 2. Przekazanie nakładów na modernizację sali gimnastycznej i zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej w Okupie Małym zostanie udokumentowane protokołem przekazania - odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 3222022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na modernizację sali gimnastycznej i.pdf (170,49KB)