Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 317/2022 Burmistrza Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 33, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 222, art. 249 ust.3 art. 257 pkt.3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz §16 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022

§ 1. Uwzględniając Uchwałę Nr LII/660/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uwzględniając Zarządzenie Nr 316/2022 Burmistrza Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2022 w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3172022 Burmistrza Łasku z dnia 28-12-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (1,33MB)

DOCXZałącznik nr 1 3172022.docx (14,26KB)

DOCXZałącznik nr 2 3172022.docx (8,69KB)

DOCXZałącznik nr 3 3172022.docx (9,65KB)