Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nieograniczony na najem lokalu użytkowego „Galeria nr 1” o pow. 29,92m2 w kamienicy na Placu 11 Listopada 1 (działka nr 125/1 obręb 14 m. Łask KW SR1L/00058233/1)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 28 grudnia 2022r. o godz. 1200 w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14  został przeprowadzony III pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego „Galeria nr 1” o pow. 29,92m2  w kamienicy na Placu 11 Listopada 1 (działka nr 125/1 obręb 14 m. Łask  KW SR1L/00058233/1) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych, na okres trzech lat, dla którego ustalono kwotę wywoławczą miesięcznego czynszu za najem lokalu w wysokości 388,96 zł netto plus należny podatek VAT.

Złożone zostały trzy oferty, które spełniły warunki przetargu  i tym samym zostały dopuszczone do przetargu.  Przetarg na lokal  użytkowy „Galeria nr 1” o pow. 29,92m2 wygrał Pan Piotr Głowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ragazza Piotr Głowiński z oferowaną miesięczną stawką czynszu 601,00zł netto, plus należny podatek VAT.

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek