Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02-01-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust. 3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), § 16 Uchwały Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023.

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1 i §2 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 12023 Burmistrza Łasku z dnia 02-01-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (759,15KB)

DOCXZałącznik nr 1 12023.docx (7,78KB)

DOCXZałącznik nr 2 12023.docx (9,80KB)