Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Łasku z dnia 23-05-2022 zmieniające Zarządzenie nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku"

Na podstawie art 53, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późniejszymi zmianami) art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniki Nr 1 do Zarządzenia nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" załącznik Nr 32 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łaskuotrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1432022 Burmistrza Łasku z dnia 23-. w.pdf (320,93KB)

DOCXZałącznik nr 1 1432022.docx (7,70KB)