Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 331/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730,1967, 2127, 2236)

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 2. Ustalenie planu następuje w zakresie dochodów i wydatków.
§ 2. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota w zł
010 01043 6370 2022 1 125 203,26
400 40095 0920 2022 25 000,00
400 40095 2180 2022 153 000,00
801 80101 2180 2022 250 933,23
851 85195 2180 2022 260,00
853 85395 2180 2022 16 105 800,00
RAZEM   17 660 196,49

 

§ 3. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

 

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota w zł
010 01043 6370 2022-2023 1 125 203,26
400 40095 2970 2022 90 000,00
400 40095 4010 2022 2 602,75
400 40095 4110 2022 333,99
400 40095 4120 2022 47,61
400 40095 4710 2022 15,65
801 80101 4210 2022 126 443,30
801 80101 4240 2022 164 489,93
801 80101 4260 2022 23 000,00
801 80104 4210 2022 20 000,00
801 80101 4260 2022 2 000,00
851 85195 4300 2022 260,00
853 85395 3110 2022 15 790 000,00
853 85395 4010 2022 177 800,00
853 85395 4110 2022 5 000,00
853 85395 4120 2022 1 000,00
853 85395 4170 2022 10 000,00
853 85395 4210 2022 55 000,00
853 85395 4300 2022 65 000,00
853 85395 4440 2022 1 200,00
853 85395 4700 2022 800,00
RAZEM   17 660 196,49

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na 2022 rok zmienione Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 124/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 235/2022 r. Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 266/2022 r. Burmistrza Łasku z dnia 31 października 2022 r.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 3312022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z.pdf (245,36KB)